22 decembrie 2015

Formatarea paginilor în LibreOffice Writer

Considerăm că foaia de hârtie are lăţimea wP şi înălţimea hP; pentru hârtia format A4 aşezată pe înalt avem wP = 210 mm şi hP = 297 mm. Acum documentele pot fi formatate pentru imprimare faţă-verso sau pentru imprimare pe o singură faţă. În acest din urmă caz vorbim de margini stânga şi dreapta, mL şi mR; de multe ori cele două margini orizontale se pun egale, mH. Documentele formatate pentru imprimare faţă-verso au o margine interioară mI şi o margine exterioară mE; paginile pare au marginea exterioară în stânga şi marginea interioară în dreapta, iar paginile impare au marginea interioară în stânga şi marginea exterioară în dreapta. Lăţimea oglinzii paginii, wT. este desigur diferenţa dintre lăţimea foii de hârtie şi suma marginilor orizontale:
wT = wP − (mL + mR)
sau, pentru margini orizontale egale,
wT = wP − 2mH
de unde dacă cunoaştem lăţimea foii de hârtie şi lăţimea dorită a oglinzii paginii putem calcula
mH = (wPwT) / 2

În particular, 80 de caractere Liberation Mono corp 9 ocupă 152,4 mm, de unde reiese că marginile orizontale trebuie să fie de 28,8 mm.

Formatarea verticală este ceva mai complicată datorită prezenţei capetelor şi picioarelor de pagină. Notăm mH marginea albă dintre muchia de sus a foii de hârtie şi capul de pagină; hH înălţimea capului de pagină; sH spaţiul dintre capul de pagină şi oglinda paginii; iar pentru piciorul de pagină notăm sF distanţa dintre oglinda paginii şi piciorul de pagină; hF înălţimea piciorului de pagină; şi mF marginea albă dintre piciorul de pagină şi muchia de jos a foii de hârtie. La stabilirea formatării paginilor în LibreOffice Writer prin margine superioară şi margine inferioară se înţeleg mH şi mF, pe când în Microsoft Word se înţeleg marginile totale mT = mH + hH + sH şi respectiv mB = sF + hF + mF.Pentru calculul marginilor verticale se stabileşte mai întâi înălţimea unui rând de text; aceasta se determină experimental pentru garnitura de caractere pe care intenţionăm s-o folosim pentru textul curent:
CaractereÎnălţime naturalăÎnălţime rotunjită
Liberation Serif corp 114,463 mm4,5 mm
Liberation Serif corp 10,54,272 mm4,3 mm
Liberation Serif corp 104,076 mm4,1 mm
Liberation Serif corp 93,651 mm3,7 mm
Liberation Mono corp 93,598 mm3,6 mm
Considerăm de exemplu că pentru capetele şi picioarele de pagină folosim caractere Liberation Serif corp 9, iar pentru text caractere Liberation Serif corp 10. Punem tentativ marginea albă dintre muchia de sus a foii de hârtie şi capul de pagină mH = 29 mm, înălţimea capului de pagină hH = 3,7 mm, distanţa dintre capul de pagină şi oglinda paginii sH = 2 × 4,1 = 8,2 mm; avem deci mT = 29 + 3,7 + 8,2 = 40,9 mm. Luăm această valoare şi o punem pentru marginea albă dintre piciorul de pagină şi muchia de jos a foii de hârtie mF; calculăm preliminar înălţimea oglinzii paginii hP − (mT + mB) = 297 - (40,9 + 52,8) = 204 mm. Pe această înălţime încap 204 / 4,1 = 49,76 rânduri Liberation Serif corp 10. Tăiem partea fracţionară şi ne dă înălţimea oglinzii paginii de 49 × 4,1 = 200,9 mm. Recalculăm mB = 297 - 40,9 - 200,9 = 55,2 mm, din care rezultă mF = 43,3 mm.

Întru meditaţie: la fel ca Microsoft Word, LibreOffice Writer reprezintă intern toate dimensiunile ca valori întregi de twip, un twip fiind a douăzecea parte dintr-un punct tipografic anglo-saxon; un ţol are 1440 de twip. Distanţa dintre rânduri om fi declarat-o noi de exact 4,1 mm, dar ea nu poate fi decât de 4,092 mm (232 twip, 11,6 pt) sau 4,11 mm (233 twip, 11,65 pt). La fel ca Microsoft Word, LibreOffice Writer rotunjeşte valorile la cel mai apropiat număr întreg de twip, aşa că în realitate distanţa dintre rânduri va fi de 4,092 mm, de unde se vede cu uşurinţă aritmetică că mF = 43,6 mm…

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu